VANS AUTHENTIC - Trải Nghiệm Hàng Chuẩn Store Tại VANS Việt Nam

36
36.5
38.5
40.5
42
43
44

VANS CLASSIC AUTHENTIC BLACK/WHITE

1.450.000₫
40
40.5
41
42.5
44

VANS CLASSIC AUTHENTIC TRUE WHITE

1.450.000₫
36

VANS DALLAS CLAYTON AUTHENTIC RAINBOW TRUE WHITE

1.620.000₫ 1.800.000₫
35

VANS AUTHENTIC LEATHER TAPIOCA TRUE WHITE

1.800.000₫ 2.000.000₫
34.5
36
36.5
37
38
38.5
39
40
40.5
41
42.5
43

VANS CLASSIC AUTHENTIC BLACK/BLACK

1.450.000₫
35

VANS ANAHEIM FACTORY AUTHENTIC 44 DX OG WHITE SQUARE ROOT

1.530.000₫ 1.700.000₫
36.5
37
38.5
39
41
42.5
43
44

VANS CLASSIC AUTHENTIC RED

1.450.000₫
35
36
36.5
38.5
39

VANS ANAHEIM FACTORY AUTHENTIC 44 DX OG BRIG

1.700.000₫
34.5
35
40
40.5
41

VANS CHECKERBOARD AUTHENTIC ANAHEIM 44 DX

1.900.000₫
35
36
36.5

VANS AUTHENTIC 'HIGH DENSITY BLACK CHECKERBOARD'

1.400.000₫
36.5
40.5

VANS AUTHENTIC MIX CHECKERBOARD CHILI PEPPER

1.450.000₫
39
40
41
42
43

VANS PACKING TAPE AUTHENTIC CREAM WHITE

1.800.000₫
36

VANS PIG SUEDE AUTHENTIC MANGO MOJITO

1.900.000₫
36
37
38
38.5

VANS AUTHENTIC 'LOS VANS'

1.900.000₫
36.5
38
42
42.5
43

VANS MOMA CLAUDE MONET AUTHENTIC

2.100.000₫
41
42

VANS DIY AUTHENTIC HC CHECKERBOARD/TRUE WHITE

1.450.000₫
39
42.5

VANS DIY AUTHENTIC HC BLACK/TRUE WHITE

1.450.000₫